Zazwyczaj, sięgając do świata, mamy nadzieje, że osiągniemy to czego pragniemy. Jednak z różnych perspektyw osiągnięcie celu lub porażka doświadczane są inaczej.

Poruszając się po egocentrycznym poziomie świadomościi potraktujemy cel jako wykładnik naszej wartości, a planując działania będziemy patrzeć na drogę i sposób osiągnięcia go wyłącznie z perspektywy doraźnego, własnego zysku. Nie będziemy wtedy zainteresowani dalszymi konsekwencjami naszego działania, ani faktem, że po drodze możemy ponosić duże koszty. Z kolei inni służyć nam będą do osiągnięcia celu i widziani będą wyłącznie z tej perspektywy. Porażka przeżywana będzie więc jako klęska i traumatyczne doświadczenie, które deprecjonować będzie naszą wartość. Na tym poziomie doraźny sukces może okazać się dalekosiężną, nieodwracalną porażką (np. sport wyczynowy upośledzający zdrowie, drapieżnie rozwijający się przemysł rujnujący środowisko naturalne itp.)

Na kolejnym poziomie świadomości (ego dojrzałe) sukces będzie identyfikowany z poczuciem szerzej widzianych wartości, sposób osiągania celów będzie brał pod uwagę dalekosiężne konsekwencje i koszty, które trzeba ponieść. Będziemy dbali o równowagę i otoczenie, innych ludzi będziemy cenili za wysiłek i zaangażowanie, a świadomość dbałości o szerszą perspektywę spowoduje, że sukces będziemy odczuwali jako wspólne dobro, podporządkowane wartościom służącym szerszemu środowisku. Doraźny, spektakularny sukces (wynik sportowy, szybki, agresywny sukces finansowy) zastąpi mniejszy zewnętrznie, szerzej rozumiany jako wartość cel. Natomiast porażka traktowana będzie jako lekcja, informacja, że należy szukać błędu we własnym postępowaniu albo nieuwadze na zewnętrzne okoliczności. Wzbogaci ona i nauczy nas patrzenia z szerszej perspektywy, spowoduje wyciągnięcie wniosków i skorzystanie z nich, znalezienie nowych rozwiązań albo zmianę kierunku, celów.

Poziom poza egocentryczny będzie określał sukces i porażkę nierozdzielnie, jako wyraz życia, stałego ruchu i zmiany. Na tym poziomie nie ma wartościowania, tylko przejawy głębokiego porządku, wszystko ma swoje miejsce i współzależy od reszty, nie ma sukcesu bez porażki i porażki bez sukcesu, doświadczamy tutaj totalnej akceptacji wszystkiego.

 
… szczęśliwie jest, gdy możemy sięgać w życiu do wszystkich poziomów adekwatnie, czerpiąc z każdego z nich, tak aby jak najlepiej służyć sobie, innym ludziom i światu.

Szczegółowy opis poziomów świadomości znajdziecie we wcześniejszym wpisie „Mapa poziomów świadomości”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Newsletter Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu

KORZYŚCI-  raz w miesiącu otrzymasz:
  • podsumowanie wpisów z Bloga (sfera umysłu, ciała i ducha)
  • aktualności dotyczące Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu
  • informacje na temat nowości w fundacyjnej Księgarni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO z dnia 25 maja 2018 przez Polsko-Niemiecką Fundację Willigisa Jagera Mądrość Wschodu i Zachodu Wrocław, ul. E.Orzeszkowej 40/8 i oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i oraz że zostałem poinformowany o o prawie żądania dostępu do do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcie.