Duch Kategoria

1 listopada 2018

Dlaczego postawa zazen jest 100% wrażliwością?

Duch

Zacznijmy od przybliżenia pojęcia zazen. Najprościej powiedzieć, że jest to pewnego rodzaj wgląd i zarazem – jest to ćwiczenie doświadczenia tego wglądu....

28 września 2018

Czym jest wybór?

Ciało, Duch, Umysł